UNIWERSYTETY

Universytety

Studia na australijskich uniwersytetach zorganizowane są w trybie dwuetapowym, a więc najpierw uzyskuje się tytuł licencjata a przy ewentualnej kontynuacji studiów – magistra. Czas trwania studiów jest w dużej mierze uzależniony od już posiadanego wykształcenia, ewentualnego zaliczenia i zwolnienia z części przedmiotów na podstawie wcześniej ukończonych kursów i studiów, oraz indywidualnej decyzji odnośnie ilości przedmiotów zaliczanych w każdym semestrze. Studia na stopień licencjata trwają zazwyczaj do trzech lat, a na stopień magistra – rok lub dwa.

Absolwenci szkół wyższych w Polsce, chcący uzyskać stopień naukowy w Australii i ubiegający się o przyjęcie na studia magisterskie lub doktoranckie w Australii, mają szanse uzyskać częściowe lub całkowite zaliczenie dotychczas ukończonych studiów.
Mimo, iż w porównaniu z nauką w college’ach studia na uczelniach wyższych są znacznie droższe a program nauczania cechuje się większą intensywnością, to jednak semestry uniwersyteckie są krótsze, dzięki czemu studenci mają więcej czasu wolnego – do kilku miesięcy w ciągu całego roku, który mogą wykorzystać na odpoczynek lub pracę w pełnym wymiarze godzin.
W większości uniwersytetów terminy rozpoczęcia studiów przypadają dwa razy w roku – w lutym i lipcu są jednak szkoły, które ze wzgledu na popularność kierunku wprowadzają dodatkowe daty rozpoczęcia nauki.

 

Podjęcie nauki na uniwersytecie daje jeszcze jedną olbrzymią korzyść. Możliwość ubiegania się o specjalną wizę na pracę w Australii.

Post-study Work Visa

Wiza ta jest dla osób, które ukończyły w Australii studia wyższe na poziomie – licencjata – magistra – doktora

na dowolnym wydziale i kierunku! Oznacza to, że nie trzeba tu kończyć kierunku z listy zawodów poszukiwanych.  Warunkiem otrzymania takiej wizy jest

  • studiowanie fizycznie w Australii na studiach wyższych minimum 2 lata (min 92 tygodnie kursu)
  • otrzymanie dyplomu (licencjata, magistra lub doktora)
  • zdanie egzaminu IELTS na poziomie min 6,0 z każdej części
  • aplikowanie o wizę nie później niż 6 miesiecy od daty ukończenia studiów

W zależności od poziomu ukończonych studiów wize taką otrzymuje się na 2 do nawet 4 lat legalnej pracy w Australii!

© 2015 Albion House. Wszelkie prawa zastrzeżone. Branding / Design: Inspect™ Brand & Web Design