SZKOŁY ŚREDNIE

Szkoły Średnie

English for High School
Na początku może warto wspomnieć, że istnieją również kursy dla osób dzieci i młodzierzy,  przygotowane z myślą o studentach międzynarodowych planujących podjąć naukę w australijskich szkołach średnich, mający na celu udoskonalenie poziomu języka angielskiego. Obejmuje on również zajęcia tematyczne jak na przykład literaturę, czy zastosowanie języka angielskiego w nauczaniu poszczególnych przedmiotów.

Szkoły średnie – Secondary Schools / High Schools

Większość tego typu szkół należy do sektora publicznego i podlega bezpośrednio pod Rząd Australijski. Część stanowią szkoły prywatne, posiadające pełne akredytacje rządowe.

Rok szkolny rozpoczyna się w Australii na przełomie stycznia i lutego a kończy na początku grudnia, wakacje letnie trwają 6-7 tygodni.
Australijczycy inicjują swoją edukację około 5 roku życia, kiedy to rozpoczynają trwającą 7 lat (Years 1-7) naukę w szkole podstawowej (Primary School). Mając lat 12/13 rozpoczynają naukę w szkole średniej (Secondary School – High School) i mają obowiązek ukończenia pierwszych dwóch klas (Years 8-10), otrzymując tym samym Junior High School Certificate. Kolejne dwa lata nauki w szkole średniej (Years 11-12) są już opcjonalne, ale niezbędne do uzyskania dyplomu ukończenia szkoły średniej – High School Certificate.

Szkoły średnie są ważnym elementem systemu edukacyjnego dla Australijczyków, gdyż ukończenie 12 roku nauki w High School jest dla nich warunkiem podjęcia nauki w college’u lub na uniwersytecie. Nie dotyczy to studentów zagranicznych podlegających innym zasadom rekrutacji – dla nich takim warunkiem jest ukończenie szkoły średniej w swoim kraju oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka na wymaganym poziomie.

Wiele australijskich szkół średnich oferuje studentom zagranicznym możliwość ukończenia ostatniego roku lub dwóch lat szkoły średniej – Years 11-12. Po roku 12, na wzór polskiego egzaminu maturalnego, przeprowadzany jest test końcowy, a osiągnięcie pozytywnego wyniku pozwala na kontynuację nauki na uniwersytecie. Zamiast roku 12 można także wybrać tzw. Foundation Year – czyli roczny program przygotowawczy dla studentów międzynarodowych, planujących studia na uniwersytecie. Programy te są prowadzone przez uniwersytety. Obejmują one nie tylko kształcenie z zakresu języka angielskiego, ale również ogólne wprowadzenie do przedmiotów akademickich.

© 2015 Albion House. Wszelkie prawa zastrzeżone. Branding / Design: Inspect™ Brand & Web Design