Australia

Kursy Językowe za granicą

Prowadzone są przez szkoły językowe działające samodzielnie lub przy college'ach i uniwersytetach. Kursy językowe za granicą to wyzwanie, ale i marzenie studentów na całym świecie. W Australii oferowane są na wszystkich poziomach zaawansowania, od początkującego do zaawansowanego. Po ich ukończeniu, uczestnik dostaje certyfikat potwierdzający jego poziom.

Oferta programów językowych jest bardzo szeroka i zawiera między innymi następujące kursy oraz obozy językowe dla studentów zagranicznych:

Kursy typu General

General English należą do grupy standardowych zajęć w Australii.
Obejmują one naukę wszystkich podstawowych umiejętności językowych – pisania, czytania, mówienia, gramatyki i słuchania na odpowiednim dla uczestnika poziomie zaawansowania. Poziom ten określa szkoła na podstawie testu i rozmowy – dzięki temu po przyjeździe zaczynamy naukę od właściwego dla siebie stopnia. Szkoły oferują często możliwość uczenia się rano, popołudniem lub wieczorem co bardzo ułatwia połączenie nauki z pracą. Do nich zaliczamy wszystkie poziomy od początkującego do zaawansowanego.


 

Kursy (również wakacyjne) przygotowujące do egzaminów językowych

IELTS – The International English Language Testing System
Egzamin ten testuje znajomość języka angielskiego niezbędną do podjęcia studiów w takich krajach jak Australia, Wielka Brytania, Nowa Zelandia, USA i Kanada. Posiadanie certyfikatu IELTS jest również jednym z warunków uzyskania wizy pobytu stałego w Australii, Nowej Zelandii i Kanadzie. Certyfikat zachowuje ważność przez okres dwóch lat.
Kursy językowe Cambridge – KET, PET, FCE, CAE, CPE.
Certyfikaty te potwierdzają znajomość języka na różnych poziomach zaawansowania. Zachowują bezterminową ważność.

TOEFL – Test of English as a Foreign Language
Jest to egzamin, który sprawdza umiejętności językowe w kontekście akademickim. Uznaje go ponad 6 tysięcy uczelni z całego świata. Zachowuje ważność przez okres dwóch lat.

TOEIC – Test of English for International Communication
Jest to egzamin, który służy do oceny umiejętności posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach biznesowych i potwierdza zdolność danej osoby do pracy w środowisku międzynarodowym. Jest to narzędzie certyfikacji stosowane przez tysiące międzynarodowych firm na całym świecie.


 

Kursy przygotowujące do nauczania języka angielskiego

TESOL – Teaching English to Speakers of Other Languages
Kurs przygotowuje uczestników do nauczania języka angielskiego w instytucjach edukacyjnych na terenie Australii. Jest równorzędny z certyfikatem CELTA (Cambridge Certificate in English Language Teaching to Adults) który daje międzynarodowe kwalifikacje do nauczania języka angielskiego jako języka obcego – EFL (English as a Foreign Language) oraz jako drugiego języka – ESL (English as a Second Language) na całym świecie.

TESCOL
Jest to kurs językowy, który przygotowuje uczestników z krajów innych niż anglojęzyczne do nauczania języka angielskiego dzieci w wieku od lat 4 do 12.


 

Przygotowanie do podjęcia nauki w australijskich szkołach średnich i na uniwersytetach

English for High School
Zajęcia przygotowane z myślą o studentach międzynarodowych planujących podjąć naukę w australijskich szkołach średnich, mający na celu udoskonalenie poziomu języka angielskiego. Obejmuje on również zajęcia tematyczne jak na przykład literaturę, czy zastosowanie języka angielskiego w nauczaniu poszczególnych przedmiotów.

English for Academic Purposes
Kurs językowy przygotowany dla osób planujących podjąć naukę na uniwersytetach na terenie Australii. Jego głównym założeniem jest udoskonalenie płynności językowej oraz zapoznanie się z akademickimi technikami studiowania. Zajęcia obejmują m.in. naukę robienia notatek, szybkiego czytania, akademickiego pisania, prowadzenia prezentacji i dyskusji oraz technik przeprowadzania badań naukowych.


 

© 2015 Albion House. Wszelkie prawa zastrzeżone. Branding / Design: Inspect™ Brand & Web Design